Záložní zdroje pro požárně bezpečnostní zařízení

Pro požárně bezpečnostní zařízení můžete použít konkrétní typ záložního zdroje Astip, nebo v případě složitějších instalací i jejich kombinaci. Vše může být integrované v jednom řešení ovládaném jednou řídící logikou.

Lze zálohovat rozváděč RPO, který ovládá několik požárně bezpečnostních zařízení.

V případě vhodného návrhu rozváděčů RPO lze v záložním zdroji Astip použít více výkonových střídačů.
V tomto případě je počet zálohovaných požárně bezpečnostních zařízení a jejich příkony téměř neomezený.

 

Základní technické parametry:

 • Pro výkony 5 - 300 kVA
 • 1x nebo 3x 230, 3x 400 V, 50 HZ, sinusový průběh
 • V klidovém stavu mají odběr pouze desítky W, nevyzařují teplo
 • Krytí IP 30, na objednávku až IP 54  Astip_strong

Vyhovují těmto normativním požadavkům pro PBZ:

 • Na dva nezávislé zdroje
 • Na přímé propojení zdroje s napájeným zařízením
 • Na napájení PBZ bez nutnosti dalších přídavných zařízení
 • Na přímé ovládání signálem EPS a TOTAL STOPem

Provedení s požární odolností EI 45 DP1-S
Zdroje ASTIP lze dodat v krytech EI 45 DP1-S, dle normy 730848. Zdroje pak lze umístit do únikových cest a není nutné ho umisťovat do zvlášť upravené a vyčleněné místnosti. Výhodou krytí EI je možnost umístnění zdroje přímo u napájeného zařízení, např. u rolovacích vrat.
 

Záložní zdroje Astip STRONG

Přetížitelné pro rozběh třífázových motorů a dalších zařízení.
 

Typické zálohované zařízení:

 • Výtahy s frekvenčním měničem bez rekuperace. Hydraulické výtahy
 • Rolovací vrata s logikou ovládání. Ventilátory bez možnosti plynulého rozběhu
 • ATS s frekvenčním měničem nebo bez frekvenčního měniče
 • Rozvaděče RPO (kombinace více zálohovaných zařízení)

 

Záložní zdroje Astip PS

Nastavitelná frekvenční rampa pro plynulý rozběh motorů.
 

Typické zálohované zařízení:

 • Ventilátory CHUC, OTK
 • Složité soustavy ventilátorů s odčasováním při chodu ze sítě a plynulým rozběhem z baterií
   

Záložní zdroje Astip LIFT BACK  Astip_ups

Pro výtahy s rekuperací. Uspoří až 70% energie.
 

Záložní zdroje Astip RECTIFIER

Pro výtahy s frekvenčním měničem schopným zpracovat DC napětí.
Pomocné napájecí napětí: 230 V, 50 Hz typu ONLINE se sinusovým výstupem pro napájení pomocných zařízení.
Díky absenci výkonového 3f AC střídače dochází k finanční úspoře.