FAQ - Frequently asked questions

Mám oběhové čerpadlo ke krbu a nevím jaký vhodný záložní zdroj zvolit.

Ke krbovým vložkám se nejčastěji používá pouze oběhové čerpadlo bez akumulační nádrže. Je tedy nutné při výpadku sítě zajistit oběh vody alespoň po dobu nezbytnou k vyhoření naloženého paliva v krbu. Ve většině případů stačí doba potřebná k vyhoření 2 až 3 hodiny, pak doba zálohování čerpadla bude 2 až 3 hodiny.
 

Mám větší rodinný dům nebo bytovku, můžu připojit k záložnímu zdroji 2 oběhová čerpadla?

K záložním zdrojům ASTIP lze připojit jedno či více čerpadel, je však nutné jej správně dimenzovat. Např.: mám 2 čerpadla Grundfos UPS 25-40, jejich maximální výkon je 60W. Pokud chci zálohovat ještě řídící elektroniku automatického kotle, musím počítat i její výkon (většinou kolem 20-30W). Společně je jejich výkon 150W. Bude tedy stačit zdroj ASTIP 150 S x; kde S značí sinusový tvar výstupního napětí a x značí dobu zálohy v hodinách. Pokud by elektronika kotle měla výkon vyšší je potřeba vybrat správný zdroj podle přehledové tabulky v sekci ke stažení.
 

Co je to autotest?

Proč nejsou označovány všechny zdroje autotestem? Autotest je funkce všech nových verzí zdrojů ASTIP od data výroby z ledna 2013. Zdroj kontroluje funkčnost integrované nabíječky v průběhu celého procesu nabíjení a následného udržování v konzervačním režimu. Dokáže tak včas předejít zničení akumulátoru kvůli vybití, případně nedobití. Stejně tak dokáže rozeznat poškozený akumulátor, který nelze nabít. Jednou za 24 h zdroj kontroluje také funkčnost měniče/střídače, tj. výkonovou část. V případě zjištění poruchy zdroj vyhlásí alarm.
 

Když záložní zdroj mimo topnou sezónu nepoužívám, mohu ho vypnout?

Záložní zdroj nedoporučujeme vypínat.
 

Zdroj je zapojen v síti, ale hlásí poruchu, nedaří se nám jej zapnout a podobně… Co bych měl dělat?

Pokud zdroj nepracuje správně, nebo došlo k jeho poruše, budete informováni akustickým signálem. Doporučujeme nejdříve zdroj odpojit od sítě, poté od zálohovaného zařízení, demontovat a poslat k nám do firmy na reklamaci. Adresa pro zasílání reklamací je uvedena na každém záručním listu nebo na našich stránkách. V případě poruchy zdroje bude ale zálohované zařízení stále funkční a to je výhodou oproti levným počítačovým UPS, které některé firmy nabízejí. Naše firma bohužel nemá nikde v republice servisní střediska ani jiné pracovníky schopné provádět servis, proto se zdroje výhradně zasílají k nám zpátky na firmu. Všechny reklamace se snažíme vyřídit kladně do 14 dnů od doručení.
 

Proč jsou uvedené výkony zdrojů ve VA a ne ve W?

Pro správné zvolení výkonu záložního zdroje je nutné znát příkon zálohovaného zařízení. Jelikož jsou zařízení napájena ze střídavé rozvodné sítě a vztah pro výpočet výkonu je P=U*I*cos? [VA], na rozdíl od stejnosměrných soustav kde je výkon vyjádřen P=U*I [W].
Více informací najdete například na webu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrický_výkon