References

DIVADLO ABC

divadlo_abc
Zdroj pro ventilátor 4 kW
Rok 1999

VILLA BIANCA PRAHA

villa_bianka
Sedm zdrojů pro ventilátory 3 kW
Rok 2001

PARKOVACÍ DŮM KOPEČNÁ BRNO

parkovaci_dum
Sprinklerové čerpadlo 30 kW

ZLÍN – OTROKOVICE, ASKO NÁBYTEK

asko
Ventilátory ASTIP PS 30 kVA / 3f – 45minut

ZLÍN – OTROKOVICE, ASKO NÁBYTEK

asko
Dva požární ventilátory ASTIP PS 30 kVA / 3f – 45minut

ČEJETICE U MLADÉ BOLESLAVI, BENET AUTOMOTIVE

benet
Dva ventilátory
2 UPS PS 1200 VA, 2000 VA / 3f / – 10 minut

PRAHA, BD HORNOMĚCHOLUPSKÁ

bd_praha
Posilovací stanice požární vody
Detekce koncentrace oxidu uhelnatého včetně signalizace
EPS
Přetlakové klapky atd.
Požární rolety, příkon zanedbatelný
Pohony klapek
Klimatizace místnosti
Evakuační výtahy
Jedna UPS pro dva objekty ASTIP PS 40 kVA / 20 kW / 3f – 60 min

PRAHA OBŘANY, OBI

obi
Napájení ventilátorů ve čtyř požárních úsecích, každý po 5 ventilátorech
Řízení spouštění jednotlivých úseků
Spouštění vybraných ventilátorů v daném úseku pro denní odvětrání
Řízení otáček vybraných ventilátorů denního odvětrání
ASTIP PS 25KVA/3f – 45 minut

OLOMOUC, PD NÁROŽÍ

pd_olomouc
Dva ventilátory ASTIP PS 5000 / 3f – 45 minut

KARLOVY VARY, HOTEL ULRIKA

ulrika
Zdroj pro napájení dvourychlostního výtahu rekuperujícího energii do sítě
Rozběhový proud zálohovaného zařízení 55A
Zdroj v krytí EI 45 ASTIP BACKLIFT 15KVA/3f – 45minut

PLZEŇ, OPRAVÁRENSKÝ ZÁVOD ŠKODA

skoda
24 zdrojů pro napájení rolovacích vrat o výkonu 2–5 kVA

BRNO BRATISLAVSKÁ MULTIFUNKČNÍ KOMPLEX EFI PALACE

efi_brno
Dva zdroje, každý pro ventilátory 20 kW, ATSA 5 kW, výtah 7,5 kW
Rozběhový proud zálohovaného zařízení 55A
Zdroj v krytí EI 45 ASTIP BACKLIFT 15 KVA / 3f – 45 minut